Læs din e-bog som EPUB

Epub3 formatet

Vores Epub bøger er lavet i Kotobee Author, der er verdens førende redskab til at lave e-bøger i E-pub3, der er fremtidens format til e-bøger.

Derfor er det nødvendigt, at du bruger en læse-APP, der kan håndtere dette format – de fleste App’s og læseprogrammer til Epubformatet kan desværre kun klare E-pub2 formatet tilfredsstillende.

Heldigvis kan du helt gratis på Kotobee’s side hente din læser til både Windows og Mac-produkter.

Hent din Kotobee Reader her

Ellers brug alternativt:  Adobe Digital Editions  (også gratis)

Det skal dog siges, at en del af vores e-kursusbøger af produktionsmæssige årsager, endnu bare er en afspejling af PDFbogen, der er overført til formatet.

Det betyder, at de interne links i bøgerne er mangelfulde – så kan du lide at skyde genvej via links når du læser, så vælg et andet format.

Kun e-bøgerne der bygger på Mediefiler med videoklip og Audiofiler – f.eks. hypnosebehandlinger – produceres direkte i E-pub3, så Bogformen for alvor kommer til sin ret.

I løbet af 2023 regner vi dog med det vil gælde alle udgivelser 🙂